Potrzebujesz pomocy?

Czy we wniosku oprócz nr KRS i nazwy organizacji muszę podawać numer jej konta bankowego?

Nie należy podawać nr konta wybranej organizacji – wystarczy nr KRS. Organizacje pożytku publicznego wskazały swój nr konta bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na ich siedzibę. Numery te są również zamieszczone w wykazie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanej na stronie BIP Ministerstwa.

Czy jeżeli nie przekażę swojego 1% podatku organizacji w zeznaniu PIT, a chciałbym jednak to zrobić, czy mam jeszcze jakąkolwiek możliwość?

Tak, wówczas należy złożyć korektę do złożonego już zeznania, nie później niż do 28 lutego 2018 roku w przypadku PIT-28 oraz do 1 czerwca 2018 roku w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 iPIT-39.

Jeżeli mój 1% podatku zawiera grosze, to jaką sumę mam przekazać organizacji?

Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Co roku mam ten sam problem: chciałbym wesprzeć kilka organizacji, czy mogę to zrobić?

Niestety nie, w jednym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego. Jeżeli składasz więcej zeznań, w każdym z nich możesz wskazać inną organizację pożytku publicznego. Jednocześnie należy pamiętać, że organizacje można wspierać finansowo również w inny sposób, np.: przekazując im darowiznę, którą  można sobie odliczyć od dochodu (w wysokości do 6%).

Czy mogę w zeznaniu wskazać konkretny cel na jaki organizacja ma przeznaczyć mój 1%?

Tak. W zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz dodatkowo podać informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego, tzw. cel szczegółowy (w zeznaniach rocznych za 2017 r. są to pozycje: poz. 136 w PIT-28, poz. 327 w PIT-36, poz. 97 w PIT-36L, poz. 139 w PIT-37, poz. 54 w PIT-38, poz. 50 w PIT-39). Informacje te urząd skarbowy prześle organizacjom we wrześniu 2017 roku jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Pamiętaj jednak, że ostateczną decyzję o tym, na jaki cel organizacja wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podejmuje ona sama.

Chciałabym wiedzieć co dzięki mojemu 1% udało się organizacji zrobić, czy jest to możliwe?

Tak, organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upubliczniać swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne. Mogą to robić np. poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej. Przepisy nakazują organizacjom pożytku publicznego rozliczyć się w sprawozdaniach z uzyskanych wpłat 1% i dokładnie wskazać cel na jaki zostały przeznaczone.

Kiedy organizacja otrzyma zadeklarowane pieniądze?

Przekazanie pieniędzy na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – następuje w okresie od maja do lipca 2018 roku.

Czy emeryci mogą przekazać 1 procent?

Tak, oczywiście 1% mogą przekazać również emeryci. Od 15 marca 2017 r. emeryci mogą korzystać z ułatwień w przekazywaniu 1%. Wystarczy, że wpiszą KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego do rubryki dotyczącej przekazania 1% w PIT-OP. Emeryci nie muszą wyliczać kwoty stanowiącej 1% tak jak to robią inni podatnicy, PIT-OP pozbawiony jest miejsca na wpisanie kwoty. Oświadczenia PIT-OP mogą złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2018 r. 

Patronat medialny

  • TVP 3 Olsztyn
  • Telewizja Regionalna RE TV class=
  • Radio Olsztyn
  • Made In Warmia & Mazury
  • Gazeta Wyborcza Olsztyn
  • Gazeta Olsztyńska
  • Dziennik Elbląski
  • Nasz Olsztyniak