Jak przekazać 1%?

 

Jak przekazać 1%?

W zeznaniu podatkowym nie musimy już podawać nazwy organizacji, którą chcemy wspomóc. Wystarczy, że wpiszemy w odpowiednim miejscu formularza numer KRS organizacji i kwotę, jaką chcemy jej przekazać.

Możemy wskazać np. konkretnego podopiecznego fundacji, który ma dostać nasze pieniądze, cel, na który chcemy aby organizacja przeznaczyła środki. Środki z 1% powinny być przekazane na realizację celów statutowych organizacji.

Przekazanie 1% podatku powinno wspierać tylko wiarygodne instytucje. Spis takich organizacji możemy znaleźć np. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów.

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl.

Kto ma prawo odliczyć 1% podatku

Z takiego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy opodatkowani:

 • na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
 • podatkiem liniowym – od działalności gospodarczej,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.  Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla wybranej organizacji pożytku publicznego, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego).

Sposób przekazywania: 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (który w swoim formularzu PIT – wypełniając odpowiednie rubryki – wyraził wolę, aby 1% jego podatku należnego powędrował do organizacji pożytku publicznego).

UWAGA!

Wykaz organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego został stworzony na bazie wykazu organizacji pożytku publicznego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów.

Wykaz może nie obejmować oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które to oddziały nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS. Przekazanie 1% swojego podatku dla tych jednostek musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony. Dotyczy to takich organizacji i ich oddziałów terenowych, jak np.:

1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS: 0000116212)

2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (KRS: 0000154454)

 

Wiesz już jak wypełnić e-deklarację?

Wybierz jedną z organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur  kliknij TUTAJ

Potrzebujesz pomocy?

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi  kliknij TUTAJ

Patronat medialny

 • TVP 3 Olsztyn
 • Telewizja Regionalna RE TV class=
 • Radio Olsztyn
 • Made In Warmia & Mazury
 • Gazeta Wyborcza Olsztyn
 • Gazeta Olsztyńska
 • Dziennik Elbląski
 • Nasz Olsztyniak