Baza organizacji

Czy znasz nazwę organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku? Jeśli tak to skorzystaj z naszej wyszukiwarki aby zaoszczędzić czas.


UWAGA!

Nasza baza organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego została stworzona na podstawie Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, który sporządzony został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Stan na 3 stycznia 2018 roku.

Wykaz może nie obejmować oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które to oddziały nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS. Przekazanie 1% swojego podatku dla tych jednostek musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony. Dotyczy to takich organizacji i ich oddziałów terenowych, jak np.:

  1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS: 0000116212)
  2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (KRS: 0000154454)

Nazwa OPP Miejscowość KRS
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE DOBRO ZDROWIE I EDUKACJA CELEM KAŻDEGO OLSZTYNIANINA OLSZTYN 0000222202
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH Z WADAMI GENETYCZNYMI I ROZWOJOWYMI NADZIEJA W OLSZTYNIE OLSZTYN 0000343866
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW PRAW ZWIERZĄT IM.ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU PASŁĘK 0000281935
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ W OLSZTYNIE OLSZTYN 0000017290
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE SZYMONOWO 0000046028
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE SUKURS OLSZTYN 0000363677
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH BARTOSZYCE 0000052186
WĘGOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI LOKALNEJ-CEL WĘGÓJ 0000248720
WSPÓLNOTA WIARA I ŚWIATŁO PRZY PARAFII ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU OSTRÓDA 0000143245
ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA OSTRÓDA 0000243288
ZDROWE PŁUCA OLSZTYN 0000317326
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA OLSZTYN 0000271499
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI ŁUKTA 0000252922
ZWIERZYNIEC ŚW. FRANCISZKA OLSZTYN 0000355809

Jeśli wybrałeś już organizację, wypełnij e-deklarację – kliknij TUTAJ
Patronat medialny

  • TVP 3 Olsztyn
  • Telewizja Regionalna RE TV class=
  • Radio Olsztyn
  • Made In Warmia & Mazury
  • Gazeta Wyborcza Olsztyn
  • Gazeta Olsztyńska
  • Dziennik Elbląski
  • Nasz Olsztyniak