Baza organizacji

Czy znasz nazwę organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku? Jeśli tak to skorzystaj z naszej wyszukiwarki aby zaoszczędzić czas.


UWAGA!

Nasza baza organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego została stworzona na podstawie Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, który sporządzony został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Stan na 3 stycznia 2018 roku.

Wykaz może nie obejmować oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które to oddziały nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS. Przekazanie 1% swojego podatku dla tych jednostek musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony. Dotyczy to takich organizacji i ich oddziałów terenowych, jak np.:

  1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS: 0000116212)
  2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (KRS: 0000154454)

Nazwa OPP Miejscowość KRS
EŁCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI I ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ OSTOJA EŁK 0000346906
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL PISZ 0000373147
FUNDACJA ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA ŻYCIE OSTRÓDA 0000264523
FUNDACJA ALBATROS BUKWAŁD 0000263522
FUNDACJA BRYDŻOWA INWIT OLSZTYN 0000242230
FUNDACJA CENTRUM POMOCY DZIKIM ZWIERZĘTOM PRO ANIMALS GRONOWO GÓRNE 0000544937
FUNDACJA DR TERESY CZ. MALEC ŁATWIEJ RAZEM KABORNO 0000367918
FUNDACJA DŹWIĘKI CISZY OLSZTYN 0000524850
FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO ELBLĄG 0000033301
FUNDACJA FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ OLSZTYN 0000119787
FUNDACJA ICHTHYS WAŁDOWO 0000062919
FUNDACJA IM.EMILA VON BEHRINGA ŁAWICE 0000230880
FUNDACJA LAURENTIUS OLSZTYN 0000100948
FUNDACJA MŁODZI PRZECIW UZALEŻNIENIOM OLSZTYN 0000246827
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO OLSZTYN 0000272961
FUNDACJA NA RZECZ REGENERACJI KOMÓREK NERWOWYCH - REGENERV OLSZTYN 0000487893
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI DZIECIĘCEJ FRRED OLSZTYN 0000327624
FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANUS OSTRÓDA 0000026673
FUNDACJA OPIEKUN BARTNIKI 0000057853
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SALUS KLEWNO 0000027552

Jeśli wybrałeś już organizację, wypełnij e-deklarację – kliknij TUTAJ
Patronat medialny

  • TVP 3 Olsztyn
  • Telewizja Regionalna RE TV class=
  • Radio Olsztyn
  • Made In Warmia & Mazury
  • Gazeta Wyborcza Olsztyn
  • Gazeta Olsztyńska
  • Dziennik Elbląski
  • Nasz Olsztyniak