Baza organizacji

Czy znasz nazwę organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku? Jeśli tak to skorzystaj z naszej wyszukiwarki aby zaoszczędzić czas.


UWAGA!

Nasza baza organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego została stworzona na podstawie Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, który sporządzony został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Stan na 3 stycznia 2018 roku.

Wykaz może nie obejmować oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które to oddziały nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS. Przekazanie 1% swojego podatku dla tych jednostek musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony. Dotyczy to takich organizacji i ich oddziałów terenowych, jak np.:

  1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS: 0000116212)
  2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (KRS: 0000154454)

Nazwa OPP Miejscowość KRS
AKADEMICKI KLUB SPORTOWY PRZY OLSZTYŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ IMIENIA JÓZEFA RUSIECKIEGO OLSZTYN 0000342375
BANK ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU ELBLĄG 0000106109
BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE OLSZTYN 0000375318
BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE OLSZTYN 0000029900
BRANIEWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE BRANIEWO 0000002043
CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ OLSZTYN 0000245507
CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ELBLĄG 0000271874
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ ELBLĄG 0000232444
CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI OLSZTYN 0000440538
DLA DOBRA SZKOŁY OLSZTYN 0000284913
DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY WKRA DZIAŁDOWO 0000291774
ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH M. ELBLĄG 0000014250
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK W ELBLĄGU ELBLĄG 0000029561
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE ICH RODZINOM I OPIEKUNOM PRO-FAMILIA ELBLĄG 0000290314
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU ELBLĄG 0000001304
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA LAZARUS ELBLĄG 0000124190
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ELBLĄG 0000060843
ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE ELBLĄG 0000015075
ELBLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ELBLĄG 0000031769
EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH STOPA EŁK 0000233904

Jeśli wybrałeś już organizację, wypełnij e-deklarację – kliknij TUTAJ
Patronat medialny

  • TVP 3 Olsztyn
  • Telewizja Regionalna RE TV class=
  • Radio Olsztyn
  • Made In Warmia & Mazury
  • Gazeta Wyborcza Olsztyn
  • Gazeta Olsztyńska
  • Dziennik Elbląski
  • Nasz Olsztyniak